Ontslag

Uw behandelend arts geeft aan wanneer uw verblijf in het ziekenhuis kan worden beëindigd. Over het algemeen hoort u dit een dag van tevoren. U hoort dan ook hoe laat u weg mag. 

Op de dagverpleging gaat het er anders aan toe, daar wordt samen met u en aan de hand van de richtlijnen bekeken wanneer u naar huis kunt.

Voordat u naar huis gaat, worden de volgende zaken voor u geregeld:

  • een afspraak voor controle bij de behandelend arts of een andere specialist;
  • eventueel afspraken voor vervolg onderzoeken;
  • Het vervoer naar huis, tenzij u zelf voor vervoer zorgt. De kosten voor vervoer zijn voor eigen rekening.

 U krijgt ook mee:

  • eventueel een recept voor verbandmiddelen of medicijnen;
  • eventueel een instructiefolder;
  • een enquête-formulier.

Eerst vindt er een ontslaggesprek plaats. In dit gesprek wordt gevraagd hoe u de opname heeft ervaren, en of er nog verbeterpunten zijn. Verder krijgt u uitleg over de ontslagpapieren.