Rechten en plichten

In het ziekenhuis gelden enkele regels waaraan patiënten en bezoekers, maar ook het ziekenhuis, zich moeten houden. Houd u aan deze regels, dat bevordert de samenwerking tussen u en het ziekenhuis.

Huisregels:

Roken is in het ziekenhuis niet toegestaan. Natuurlijk kunt u buiten wel roken. Bij de hoofdingang van het ziekenhuis staat een overdekte rookruimte. Wij vragen u bij de hoofdingang niet te roken.

Mobiel bellen is alleen toegestaan in de centrale hal. Op de verpleegafdelingen en andere afdelingen wordt mobiel bellen niet toegestaan.

Telefoneren met de vaste telefoon:
Wij verzoeken u vriendelijk het telefoneren op de patiëntenkamer na 22.00 uur zo veel mogelijk te beperken, omdat dit voor medepatiënten hinderlijk kan zijn.

Bezoekregels:
Bezoek is leuk, maar ook vermoeiend! Vooral voor patiënten die pas zijn geopereerd, een onderzoek achter de rug hebben of ernstig ziek zijn.

Daarom hebben we de volgende bezoekregels:

  • per patient maximaal 3 bezoekers tegelijk op de kamer.
  • houdt rekening met (mede-) patiënten.

Kijk hier voor meer informatie over de bezoektijden.

Persoonsgegevens en privacy

Gegevens over uw aandoening, onderzoek, verpleging, behandeling en verzorging worden vastgelegd in een patiëntendossier. Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk met deze gegevens om, zodat alleen de behandelaren en verpleegkundigen ze kunnen inzien. Dit is vastgelegd in een privacyreglement.
Wanneer u van mening bent dat het ziekenhuis niet correct met uw gegevens omgaat, dan kunt u een klacht indienen.

Inzage en kopie van het dossier.

U heeft recht uw medisch- en verpleegkundige dossier in te zien. Op verzoek kunt u een kopie krijgen van uw dossier of een gedeelte ervan.
De regeling staat beschreven in de folder "Inzage of kopie medisch dossier". Deze folder kunt u afhalen bij de afdeling Patiëntenvoorlichting in de centrale hal.

Cliëntenraad

Het IJsselland Ziekenhuis heeft ook een cliëntenraad. Hier kunt u, daar meer over lezen.