Helicobacter pylori

Wat is Helicobacter pylori?
In het slijmvlies van de maag zit vaak een bacterie, de Helicobacter pylori. Deze bacterie kan een ontsteking van het maagslijmvlies veroorzaken. De Helicobacter speelt ook een belangrijke rol bij het ontstaan van een zweer in de maag of in de twaalfvingerige darm. Dergelijke zweren kunnen niet alleen maagklachten veroorzaken maar ook aanleiding geven tot complicaties als een bloeding of perforatie (=doorbreken van de maagwand).

Besmetting
Besmetting met deze bacterie vindt vermoedelijk op zeer jonge leeftijd plaats. De afweer van de mens is zelden in staat deze infectie op te ruimen. De spiraalvormige bacterie nestelt zich onder de beschermende slijmlaag van de maag en veroorzaakt daar een ontstekingsreactie door het afscheiden van schadelijke stoffen waardoor een chronische slijmvliesontsteking ontstaat.

Door deze chronische ontsteking wordt de beschermende slijmlaag aangetast en kan door invreten van zuur een zweer in de maag of in de twaalfvingerige darm ontstaan. Slechts een klein deel van de besmette personen met een door Helicobacter bacterie veroorzaakte slijmvliesontsteking ontwikkelt een maagzweer.

Medicijnen
Het uitroeien van deze bacterie is niet eenvoudig. Vandaar dat uw arts u meerdere geneesmiddelen heeft voorgeschreven. Om de bacterie echt goed uit te roeien is het belangrijk dat u al uw tabletten (op tijd) slikt.

De therapie die u heeft gekregen bestaat uit één of meerdere antibiotica in combinatie met een zuurremmer. Mogelijke bijwerkingen van deze geneesmiddelen kunt u in de bijsluiter vinden van betreffende medicijnen.

Na het voltooien van de kuur en inname van alle tabletten is verdere medicatie niet meer nodig. Komen de maagklachten terug neem dan weer contact op met uw behandelend arts.