Afspraak Polikliniek


 Polikliniek      Telefoonnummer Openingstijden   Routenummer
Maag-, Darm- Leverziekten  010-2585902   08:00 tot 16:30     uur   

balie 99

N gebouw

Waar wordt het MDL-spreekuur gehouden?
Dit wordt gehouden op de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten . U meldt zich op de afgesproken tijd aan de balie (polikliniek begane grond gebouw N).

Bij uw eerste afspraak moet u meenemen:

  • Geldig legitimatiebewijs ( -identiteitskaart, paspoort of rijbewijs)
  • Geldig verzekeringspasje of -bewijs
  • Verwijsbrief van de huisarts of andere specialist
  • Meld u ruim op tijd bij de receptie

Bij een vervolgafspraak moet u meenemen:

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Geldig verzekeringspasje of -bewijs 
  • Uw afsprakenkaart

Kinderen vanaf 14 jaar zijn verplicht een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

In het buitenland behandeld? Contact met varkens of vleeskalveren?
Meld dit als u de eerste afspraak maakt. Wanneer u onlangs in een ziekenhuis in het buitenland bent behandeld (ook poliklinisch), meld dat dan al als u de afspraak maakt! Er bestaat namelijk een kans dat u een bacterie (MRSA) heeft meegenomen. Deze bacterie kunt u ook bij u hebben als u werkt met varkens of vleeskalveren, of op zo'n bedrijf woont.
U bent verplicht dit bij het maken van een afspraak te melden.

Verhinderd?
Als u verhinderd bent, wilt u dan uiterlijk 24 uur van te voren afzeggen? 

Wegblijftarief

Meldt u zich niet tijdig af, of verschijnt u niet op uw afspraak, dan zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen tenzij u een geldige reden heeft. Het wegblijftarief bedraagt € 43,30.