Laatste update medicatie bij colitis ulcerosa/ziekte van Crohn tijdens Corona-pandemie

 

Het IBD team en de polikliniek Maag- Darm- en Leverziekten (MDL) van het IJsselland ziekenhuis ontvangen veel vragen van patiënten met Crohn of Colitis Ulcerosa die ontstekingsremmende medicatie gebruiken. Een deel van deze medicijnen heeft als bijwerking een verminderde weerstand/afweer. Het voorkomen van een besmetting heeft daarom de eerste prioriteit.

Deze informatie is opgesteld op basis van de actuele inzichten, en in overeenstemming met de adviezen van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL). De adviezen kunnen aangepast worden op basis van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus.

Algemene adviezen

Blijf zoveel mogelijk thuis. Vermijd contact met andere mensen die hoesten, verkouden zijn of koorts hebben. Vermijd een drukke omgeving of sociale evenementen. Hieronder valt ook het bezoek aan het ziekenhuis. Daarom worden afspraken op de polikliniek in het IJsselland zoveel mogelijk omgezet in telefonische afspraken. Afspraken voor medicatietoediening op de dagbehandeling (of polikliniek) gaan wel door. Op dit moment zijn er genoeg verpleegkundigen beschikbaar, het is echter mogelijk dat de planning op de dagbehandeling wijzigt indien de bezetting door verpleegkundigen tekort mocht schieten. Op de dagbehandeling worden patiënten zo snel mogelijk uit de wachtruimte gehaald, en wordt er rekening mee gehouden dat er voldoende ruimte tussen de stoelen/ bedden is.

Volg de adviezen van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden):

 • Was de handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden

Adviezen vanuit de patiëntenvereniging zijn te vinden op de website:

https://www.crohn-colitis.nl/nieuws/coronavirus-stop-niet-met-medicijngebruik

Veel gestelde vragen

 1. Moet ik mijn IBD medicatie staken nu het risico van infectie met het Corona virus (COVID-19) toeneemt?

Vanwege de lange uitwasperiode van de meeste afweeronderdrukkende ontstekingsremmende medicatie (zoals azathioprine, methotrexaat) en biologische geneesmiddelen (zoals infliximab, vedolizumab, ustekinumab) is het stoppen van de medicatie voor de meeste IBD patiënten geen goede optie, ook niet op het moment van milde of matig ernstige infecties met het Corona virus.

Een uitzondering is de behandeling met prednison. Indien u prednison gebruikt, wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw behandelend specialist om de mogelijkheid van een versneld afbouwschema te bespreken.

 • Mesalazine: doorgaan met gebruik
 • Infliximab (Flixabi, Remsima, Remicade): doorgaan met gebruik
 • Adalumimab (Humira): doorgaan met gebruik
 • Golimumab (Simponi): doorgaan met gebruik
 • Methotrexaat (Metoject): doorgaan met gebruik
 • Tioguanine (Lanvis, Thiosix): doorgaan met gebruik
 • Mercaptopurine (Puri-Nethol): doorgaan met gebruik
 • Azathioprine (Azafalk, Imuran): doorgaan met gebruik
 • Vedolizumab (Entyvio): doorgaan met gebruik
 • Ustekinumab (Stelara): doorgaan met gebruik
 • Tofacitinib (Xeljanz): doorgaan met gebruik

De beslissing kan anders zijn bij het starten van medicatie. Deze beslissing moet per individu worden afgewogen. Indien u twijfelt om te starten met nieuwe medicatie, neem dan contact op met uw specialist.

 1. Is het verstandig om voor onderzoek of behandeling van IBD naar het ziekenhuis te komen?

Alle poliklinische controle afspraken voor patiënten met een inflammatoire darmziekte worden zoveel mogelijk omgezet in telefonische afspraken. Ook afspraken voor endoscopisch onderzoek voor bovenstaande patiëntengroep en indien de gezondheidstoestand dit toelaat (zoals surveillance coloscopie), worden zoveel mogelijk verplaatst naar een latere datum (in principe over enkele weken). IBD-patiënten wordt geadviseerd om: 1) thuis een voorraad medicijnen te hebben; 2) zoveel mogelijk thuis te blijven; 3) vermijd contact met anderen.

Indien het voor uw behandeling noodzakelijk is om naar het ziekenhuis te komen, dan wordt geadviseerd om preventieve maatregelen te nemen: was regelmatig uw handen, hoest of nies in een tissue en gooi de tissue in de afvalbak, maak dan uw handen schoon en vermijd nauw contact met andere personen. Denk na over uw vervoermiddel naar het ziekenhuis: vermijd bussen en treinen.

 1. Is het risico op infectie met het Corona virus verhoogd voor IBD patiënten?

Mensen die afweer/ weerstand-onderdrukkende medicijnen gebruiken hebben in het algemeen een iets hoger risico op infecties (griep, blaasontsteking, enz.) , maar er is waarschijnlijk geen verhoogd risico op het krijgen van een Corona-infectie. Als u het Coronavirus oploopt, is er licht verhoogd risico dat de ziekte ernstiger verloopt. Daarom is het voorkómen van infecties extra belangrijk.

 1. Ik werk in één van de “cruciale beroepen”, zoals opgesteld door de overheid. Kan ik gewoon werken?

Zoals genoemd, is er waarschijnlijk geen verhoogd risico op besmetting met het Corona virus voor IBD patiënten, maar wel een licht verhoogd risico dat de ziekte ernstiger verloopt. De vraag of u wel of niet kan werken hangt af van de risico inschatting van blootstelling aan het Corona virus en de specifieke voorzorgsmaatregelen op uw werkplek. U kunt de informatie in deze informatiebrief bespreken met uw bedrijfsarts en zo tot een gezamenlijke beslissing komen. De bedrijfsarts is bij uitstek deskundig op het terrein van arbeid en gezondheid. Uw IBD specialist is niet bevoegd om een inschatting van arbeidsongeschiktheid van een individuele patiënt te maken, of hierover een geneeskundige verklaring af te geven.

 1. Wanneer moet ik contact opnemen met mijn specialist/het ziekenhuis?

Neem altijd contact op met de IBD verpleegkundige of uw specialist, in geval van:

 • verhoging/koorts of een koortsgevoel
 • verkoudheidsklachten, zoals hoesten en keelpijn
 • na contact met een persoon met bevestigde coronavirus infectie
 1. Hoe neem ik contact op met mijn IBD specialist?

Indien u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u deze via het email adres stellen: mdlcentrum@ysl.nl

NB: Vermeld uw patiëntennummer en uw naam en geboortedatum in de email.

Wij willen u verzoeken zoveel mogelijk via dit email adres contact op te nemen en alleen in dringende / acute gevallen telefonisch contact op te nemen, zodat wij hiervoor zo goed mogelijk bereikbaar blijven.

 • U kunt een (Tel)afspraak maken met de MDL-verpleegkundige door te bellen naar het MDL-centrum: 010-2585180 (tijdens kantoortijden).

Of stuur een bericht via mijnIBDcoach.

 

Capelle aan den IJssel, 24-03-2020

Bekijk ook: